Predominant member tell opposes EU military

Poland wants Washington to manage security in Europe, Defense Minister Mariusz Blaszczak has said Poland